English (United Kingdom)thai (ภาษาไทย)

72

แขนรับชั้น BRACKET
รหัสสินค้า : 72
72
727
Description

Item no : 72

Material : STEEL

Color : CHROME

CWT

แขนรับบาร์กลม ขนาด 1 นิ้ว

ขนาดสินค้า

ความยาว 12  นิ้ว

วัสดุ

เหล็ก คุณภาพมาตรฐาน

สี

สีโครเมี่ยมเกรด A

คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์

แขนสำหรับรองรับบาร์กลม ใช้งานคู่กับหูแขวนบาร์กลม HF

และใช้ปลั๊กอุด 25N ยึดหุแขวนเข้ากับบาร์กลม

ความหนาของแขนรับชั้น 3 MM เพื่อความแข็งแรง

การชุบโครเมี่ยมเกรด A ทำให้เนื้อโครเมี่ยมเงาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนของเรา

โดยทาง CWT ได้คำนึงและตระหนัก ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และคุณภาพสูงสุด

สามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-2144931-4