English (United Kingdom)thai (ภาษาไทย)

D102

แผ่นป้ายอะคริลิคพร้อมไฟ LED 2 ด้าน
รหัสสินค้า : D102
D102-2
D102
Restaurant_Poster
Description

Item no : D102

Material : Acrylic

Color : Transparent

การใช้งาน : เพื่อโชว์รูปภาพและแผ่นโปสเตอร์โฆษณา พร้อมไฟแอลอีดี

ในชุดมีอุปกรณ์ ตัวหนีบอะคริลิคในแนวตั้ง

เหมาะกับป้ายขนาด A3

ใช้กระแสไฟ 12 V โดยผ่านหม้อแปลง ปลอดภัย