English (United Kingdom)thai (ภาษาไทย)

1614

ลูกยางรับชั้น
รหัสสินค้า : 1614
Description

Item no : 1614

Material : Rubber

Color : Transparent

CWT

ลูกยางรับชั้น

ขนาดสินค้า

-

วัสดุ

ยาง

สี

สีใส

คำแนะนำสำหรับอุปกรณ์

ใช้คู่กับแขนรับชั้น เพื่อรองรับกระจก

 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนของเรา

โดยทาง CWT ได้คำนึงและตระหนัก ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงกระบวนการผลิต ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และคุณภาพสูงสุด

สามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-2144931-4